Razvoj WEB aplikacija – II dio

U prethodnoj sesiji smo identifikovali osnovne pojmove koji su relevantni za web razvoj i postavili elemente okruženja unutar kojeg možemo da pristupimo realizaciji naše web aplikacije.

U nastavku ćemo se pozabaviti načinom na koji komuniciraju dijelovi programskog koda u našoj datoteci koju postavljamo na web server i kako se u praksi na realnom primjeru  realizuje client / server paradigma.

Continue reading

Advertisements

Razvoj WEB aplikacija – I dio

U tekstu koji je pred Vama a koji pretstavlja prvi  dio sesije o internet razvoju pokušaćemo da razjasnimo neke elementarne pojmove:

  • šta je client / server paradigma
  • web server i internet browser – međusobne relacije
  • kako su organizovana dokumenta na web serveru
  • šta je lokalni web server i kako postaviti lokalni web server

U tekstovima koji će usljediti ćemo vidjeti kako se koristeći tehnologiju proizašlu iz ovih osnovnih pojmova razvijaju aplikacije za web. Continue reading

Rucna deinstalacija ekstenzija u JOOMLA!

Primjenljivo na Verziju JOOMLA 1.5 i novije

Do sada sam nekoliko puta dolazio u situaciju da mi automatska deinstalacija komponenti, modula ili plugin-ova za Joomlu nije bila uspješna pa sam morao pristupati manuelnim tehnikama za rješenje ovog zadatka. Ovo se dešavalo najčešće zbog moje nepažnje (greškom sam pokušavao da instaliram ekstenziju verzije 1.6 na JOOMLA softver verzije 1.5 ili sl.). I dalje je apsolutna preporuka da se deinstalacija radi kroz JOOMLA interfejs a ovo što je dato u nastavku je samo “nužno zlo” i eventualno odgovor radoznalom čitaocu na pitanje kako su stvari u “back stageu” realizovane

U nastavku ću samo u najosnovnijim crtama ukazati na stvari koje bi se trebale uraditi da se posao realizuje ručno. Ukoliko bude interesovanja, mogu dati i detaljnija objašnjenja. Continue reading

Shema JOOMLA baze podataka

Baza podataka JOOMLA sistema inicijalno ima jednu šemu – information_schema koja predstavlja data dictionary baze podataka JOOMLA sistema. U ovoj šemi se nalaze podaci o svim objektima baze podataka i ažuriraju se automatski sa kreiranjem i promjenom podataka u svim šemama koje se u medjuvremenu kreiraju i održavaju. Tipično, u ovoj šemi postoji npr tabela pod imenom TABLES a u njoj se nalaze podaci o svim tabelama koje se nalaze u svim šemama MySQL baze podataka. Ako napravimo 5 internet siteova, trebaćemo instalirati 5 puta JOOMLA na hostove ali svi oni će koristiti istu MySQL bazu podataka i u tabeli TABLES će se nalaziti 5 puta iste sistemske tabele od JOOMLA instalacija. Naravno, u tabeli TABLES u svakom entitetu, pored imena svake tabele se upisuje i ime šeme kojoj tabela pripada tako da se stvari ne mogu pomješati. U data dictionary-u se nalaze i tabele u kojima se čuvaju podaci o kolonama koje su definisane i svim tabelama svih šema, zatim tabele sa podacima o trigerima, pravima baznih korisnika na tabelama (select, insert, update, delete) itd. Continue reading