Hathor

– Izvor Wikipedia –

U egipatskoj mitologiji, Hathor (Hator) je boginja ljubavi, ljepote, muzike i sreće. Predstavlja  se u obliku žene s kravljim rogovima ili hijeroglifskim znakom na glavi. Hathor je boginja koja se ponekad predstavlja i u obliku krave. U grčkoj mitodologiji njenu ulogu ima  Afrodita. Izvorno je bila personifikacija naše galaksije – mlječnog puta.

Continue reading

Advertisements