Oracle vs SQL Server – prvi dio

Instances, Databases & Tablespaces

Možda najvažnija razlika izmedju Oracle-a i SQL Servera na nivou arhitekture je u shvatanju pojmova Instance i Database.

Instanca u SQL Serveru je pojam koji označava samostalni aplikativni servis koji u sebe uključuje fajlove operativnog sistema, memorijske strukture, pozadinske procese i informacije iz registry-a. Instanca je u SQL Serveru pretstavljena servisom u Windows-u i može se nalaziti u 2 statusa: Running ili Stopped. Kada je u statusu running, instanca zauzima dio serverske memorije i povezuje nekoliko pozadinskih procesa. Continue reading

Advertisements