Rucna deinstalacija ekstenzija u JOOMLA!

Primjenljivo na Verziju JOOMLA 1.5 i novije

Do sada sam nekoliko puta dolazio u situaciju da mi automatska deinstalacija komponenti, modula ili plugin-ova za Joomlu nije bila uspješna pa sam morao pristupati manuelnim tehnikama za rješenje ovog zadatka. Ovo se dešavalo najčešće zbog moje nepažnje (greškom sam pokušavao da instaliram ekstenziju verzije 1.6 na JOOMLA softver verzije 1.5 ili sl.). I dalje je apsolutna preporuka da se deinstalacija radi kroz JOOMLA interfejs a ovo što je dato u nastavku je samo “nužno zlo” i eventualno odgovor radoznalom čitaocu na pitanje kako su stvari u “back stageu” realizovane

U nastavku ću samo u najosnovnijim crtama ukazati na stvari koje bi se trebale uraditi da se posao realizuje ručno. Ukoliko bude interesovanja, mogu dati i detaljnija objašnjenja. Continue reading

Advertisements

Shema JOOMLA baze podataka

Baza podataka JOOMLA sistema inicijalno ima jednu šemu – information_schema koja predstavlja data dictionary baze podataka JOOMLA sistema. U ovoj šemi se nalaze podaci o svim objektima baze podataka i ažuriraju se automatski sa kreiranjem i promjenom podataka u svim šemama koje se u medjuvremenu kreiraju i održavaju. Tipično, u ovoj šemi postoji npr tabela pod imenom TABLES a u njoj se nalaze podaci o svim tabelama koje se nalaze u svim šemama MySQL baze podataka. Ako napravimo 5 internet siteova, trebaćemo instalirati 5 puta JOOMLA na hostove ali svi oni će koristiti istu MySQL bazu podataka i u tabeli TABLES će se nalaziti 5 puta iste sistemske tabele od JOOMLA instalacija. Naravno, u tabeli TABLES u svakom entitetu, pored imena svake tabele se upisuje i ime šeme kojoj tabela pripada tako da se stvari ne mogu pomješati. U data dictionary-u se nalaze i tabele u kojima se čuvaju podaci o kolonama koje su definisane i svim tabelama svih šema, zatim tabele sa podacima o trigerima, pravima baznih korisnika na tabelama (select, insert, update, delete) itd. Continue reading

Razvoj ekstenzija za JOOMLA

U ovom tekstu ćemo se potruditi da prezentiramo načelnu organizaciju softvera koji se razvija pod JOOMLA sistemom.

Struktura foldera neke hipotetične web prezentacije (npr myPortal) koju smo napravili u JOOMLA! je prikazana na sljedećoj slici. Kontrola rada aplikacije je podjeljena u 2 dijela: front end (korisnički dio) i back end (administratorski dio). Programske cjeline – ekstenzije relevantne za back end su nalaze ispod foldera MyPortal/administrator. Svi ostali folderi ispod MyPortal su na neki način vezani za front end dio aplikacije

Continue reading

Horus

Horus ili Hor je egipatski bog s glavom sokola koji se povezuje sa Suncem. Zajedno s bogom Sunca Ra, Horus je udružen u Ra-Harakhtea. U egipatskoj mitologiji postoje 2 Horusa – sin Izide i Ozirisa i Raov sokol. Horusovo oko je nazvano wedjat (“zdrav”).

Ime Horus je latinizirani oblik egipatskog imena Hor koje znači lice. Primjenjuje se na boga sokola koji je ponajprije bio bog neba, dok su sunce i mjesec bili njegove oči. Kad se smatralo da je nadmoćan počelo se vjerovati da su kraljevi njegovo zemaljsko otjelotvorenje što je preraslo u dogmu. Vladajući su kraljevi bili Raovi sljedbenici koji su Horusa poistovjetili sa suncem dok ga je narodno shvatanje postavilo za Ozirisova sina. Uzajamno brkanje mitova pomiješalo je ta dva potpuno različita Horusa te je nastalo barem petnaest različitih oblika tog božanstva koji se ugrubo mogu podijeliti na sunčane (sin Atuma, Geba, Raa i Nut) i Ozirisove (sin Izide) Horuse. Continue reading

Izida

Izida (prijestolje) je prvobitno bila nezavisno i popularno božanstvo stanovnika zapadne Delte. Bila je uvrštena u heliopoliski panteon kao kći Geba i Nut rođena četvrtog umetnutog dana.

Posebno je poštovana zbog svoje uloge nakon Ozirisove smrti. Kad je još bio živ bila je njegova žena, a pomagala mu je u civilizaciji ljudi poučavajući ih medicini, a žene kućnim poslovima, ustanovila je brak. Njezino veliko značenje bilo je nje kao Velike čarobnice te velike majke koja je naposljetku u sebi ujedinila ranije boginje i postala najvažnijom egipatskom boginjom. Continue reading